Tải sách – Download sách Bài Tập Tiếng Anh - Lớp 12 (English Workbook) của tác giả Trần Thị Ái Thanh thuộc thể loại Sách Tham Khảo Lớp 12 miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bài Tập Tiếng Anh - Lớp 12 (English Workbook) gồm 16 bài đa dạng các bài học chủ đề: Home, life, cultural diversity... Bài tập trong sách vô cùng đa dạng:

  • Chọn từ âm nhấn khác các từ còn lại
  • Chia động từ
  • Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống
  • Chọn câu trả lời có nghĩa gần giống nhất

Sách có dạng bài tập là dạng tự luận và dạng trắc nghiệm sẽ giúp các em học tập tốt hơn, ôn luyện kỹ năng một cách tốt nhất.

Từ khóa tìm kiếm