Tải sách – Download sách HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công của tác giả Harvard Business Review Press thuộc thể loại Sách kinh tế miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Hùng Cường Đỗ

Một trong các cuốn của bộ sưu tập sách Harvard Business Review Press. Sách có tính thực tiễn cao, chi tiết kỹ lưỡng. Rất có ích cho những ai quan tâm, yêu thích các hoạt động quản lý dự án trong công việc cũng như cuộc sống.

- Theo dõi dự án dựa trên mục tiêu.

- Xúc tiến dự án và đưa nó đến thành công.

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công

- Phân mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ dễ quản lý.

- Quản lý kỳ vọng của các bên hữu quan.

- Lập lịch trình mà bạn có thể kiểm soát mọi giai đoạn.

Bạn có kiểm soát được phạm vi dự án của mình khi các bên hữu quan ưa đòi hỏi cứ tấn công liên tục và vạch ra một lịch trình mà ai cũng phải bám sát? Cuốn sách Đưa Dự Án Đến Thành Công sẽ cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để định ra các mục tiêu khôn ngoan, hoàn thành chúng và rút ra bài học cho các dự án trong tương lai. Bạn sẽ có thể:

- Xây dựng một nhóm dự án tập trung và vững mạnh.

Từ khóa tìm kiếm