Tải sách – Download sách Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng (2016) của tác giả Quí Lâm thuộc thể loại Sách kinh tế miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Phần thứ sáu: Kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp hợp đồng.

Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế hoạt động trong doanh nghiệp. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan quản lý trong doanh nghiệp  và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực soạn thảo các mẫu hợp đồng.


 

Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng

Phần thứ hai: Mẫu hợp đồng mua bán


Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

 

Phần thứ tư: Mẫu hợp đồng lao động

Phần thứ nhất: Mẫu hợp đồng về hợp tác hoạt động, hợp tác kinh doanh

 

Phần thứ năm: Mẫu hợp đồng về xây dựng, đất đai, bất động sản


Phần thứ ba: Mẫu hợp đồng dịch vụ

Từ khóa tìm kiếm