Tải sách – Download sách Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao (Tập 2) (2013) của tác giả Nguyễn Hoa Mai - Thái Quang Vinh thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao (Tập 2) được biên soạn bám sát theo các bài học trong sách giáo khoa Ngữ văn 12. Trọng tâm từng bài biên soạn là phần Hướng dẫn học bài (đối với phân môn Văn học), phần Hướng dẫn luyện tập (đối với phân môn Làm văn, Tiếng Việt) và phần Gợi ý dàn bài cho các đề văn trong các bài viết xuyên suốt chương trình).

Để Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao (Tập 2)

Người biên soạn cố gắng chắt lọc cách cảm thụ tác phẩm văn học, sắc, gọn và phù hợp với góc nhìn của lứa tuổi học sinh; hướng dẫn các em cách tạo ý rõ ràng, mạch lạc khi làm một bài văn và vẫn dành phần sáng tạo cho cảm xúc, ý tưởng, hành văn của các em trong khi hướng dẫn luyện tập, thực hành.

Từ khóa tìm kiếm