Tải sách – Download sách Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi THPT Quốc Gia Số Phức Và Tổ Hợp (2 Trong 1) của tác giả NGƯT.ThS. Lê Hoành Phò thuộc thể loại Sách Luyện Thi Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

2. Tìm Số Phức Thỏa Điều Kiện

5. Số Phức Dạng Lượng giác

Sách Các Chuyên Đề Bám Sát Đề Thi THPT Phần Số Phức- Tổ Hợp được chia thành 10 phần nhỏ với các nội dung:

10. Các đại lượng và hệ thức tổ hợp

6. ứng dụng số phức dạng lượng giác

1. Số Phức Và Các Phép Toán

3. Phương Trình Nghiệm Phức

7. Bài Toán Đếm

4. Biểu Diễn Số Phức Và Tập Điểm Biểu Diển Số Phức

9. Nhị Thức Newton

8. Xác suất và biến ngẩu nhiên rời rạc

Từ khóa tìm kiếm